Wat betekent de GDPR voor het verzenden van newsletters en e-mails?

Momenteel verschillen de lokale spamregels in de Europese Unie (EU) sterk van land tot land onder de Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie (ook bekend als de E-Privacy-richtlijn van de EU). Hoewel de e-privacy-richtlijn algemene doelstellingen beschrijft, staat het elke lidstaat vrij deze te vertalen in een lokale wetgeving. Het resultaat: verschillende e-mailwetten voor elk van…

’Landen EU niet klaar voor beschermen data’

De landen moeten ervoor zorgen dat hun toezichthouders – in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens – voldoende zijn toegerust. Daarvoor, en voor training van databeschermingsspecialisten, stelt Brussel in totaal 3,7 miljoen euro beschikbaar. Dergelijke functionarissen worden verplicht voor grote bedrijven. Algemene Verordening Gegevensbescherming De in 2016 aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) treedt op 25 mei in…

GDPR Wettekst

De volledige GDPR wettekst in het Nederlands Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante…