DPO as a Service

Data Protection Officer

DPO-as-a-Service is een praktische en kosteneffectieve oplossing voor organisaties die niet over de vereiste deskundigheid en kennis op het gebied van gegevensbescherming beschikken om te voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Intigio - DPO Advies
Extern advies

Uitbesteding van de rol van de DPO

De GDPR onderstreept de cruciale rol van de Data Protection Officer (DPO) in het vereenvoudigen van regelgevingsnaleving, verplicht voor overheidsinstanties en vele particuliere organisaties.

Hoewel niet altijd verplicht, wordt een DPO sterk aanbevolen als goede handelspraktijk en om regelnaleving te tonen.

Voor vele organisaties, vooral kleinere, kan het vervullen van DPO-verantwoordelijkheden uitdagend zijn vanwege de vereiste uitgebreide kennis over gegevensverwerking, gegevensbeveiliging en de juridische aspecten van de GDPR.

DPO as a Service
Uw oplossing

Overweeg de uitbesteding van de DPO-rol aan een deskundige externe dienstverlener om ervoor te zorgen dat uw organisatie aan de GDPR-vereisten voldoet zonder de last van het interne beheer van deze complexe verantwoordelijkheden.

DPO

Wettelijk in orde
Uitbesteding van DPO

De GDPR-verordening staat toe dat organisaties de rol van Data Protection Officer (DPO) uitbesteden aan een externe dienstverlener.

Gezien het tekort aan getrainde professionals voor DPO-verantwoordelijkheden, biedt uitbesteding een kans voor uw organisatie om aan de GDPR-compliance-eisen te voldoen terwijl u zich blijft concentreren op uw kernactiviteiten.

Intigio - DPO Wettelijkheid
Overzicht

DPO-as-a-Service
Uw sleutel tot GDPR Compliance

Analyse van GDPR-hiaten en rapportage: Ontdek en documenteer gebieden die aandacht nodig hebben voor volledige GDPR-naleving.

Begeleiding en advies: Ontvang deskundig advies over hoe uw organisatie aan de GDPR kan voldoen.

Beoordeling van privacybeleid: Laat uw privacybeleid en -procedures doorlichten en ontvang aanbevelingen voor verbetering.

Beheer van persoonsgegevensregistratie: Hulp bij het opzetten en onderhouden van een nauwkeurig register voor gegevensverwerking.

Advies over gegevensbeschermingsimpactbeoordeling (DPIA): Leer wanneer en hoe een DPIA uit te voeren en interpreteer de resultaten.

Richtlijnen voor datalekbeheer: Ontvang richtlijnen voor het monitoren, beheren en rapporteren van datalekken.

Liaison met Gegevensbeschermingsautoriteiten: Dien als aanspreekpunt voor privacycommissies over gegevensbeschermingskwesties.

Training en Ondersteuning: Ondersteuning bij de opleiding van personeel in gegevensverwerkingstaken.

Maandelijkse GDPR-Governance rapportage: Ontvang maandelijkse updates over GDPR-naleving voor hoger management.

Periodieke ter plaatse audits: Regelmatige controles om de naleving van de GDPR te waarborgen.

Maandelijkse GDPR Nieuwsbrief: Blijf op de hoogte van de nieuwste GDPR-regelgeving en compliance-richtlijnen.

Aanspreekpunt voor Privacyvragen: Dien als contactpunt voor individuen met vragen over privacy en gegevensverzoeken.

Intigio - Voordelen DPO
Altijd up to date

Voordelen van een externe Data Protection Officer (DPO)

Compliance rapportage: Ontvang een uitgebreid verslag en een actieplan om uw GDPR-naleving te verbeteren.

Kosteneffectieve oplossing: Bereik GDPR-naleving op een praktische en voordelige manier.

Onafhankelijke expertise: Krijg toegang tot DPO-expertise die intern niet beschikbaar is.

GDPR Training en Compliance-oplossingen: Verkrijg toegang tot essentiële GDPR trainingen en oplossingen.

Best practices: Pas de beste methoden toe voor GDPR-naleving en -handhaving.

Geen belangenconflict: Een externe DPO elimineert potentieel belangenconflict met andere bedrijfsactiviteiten of interne functies.

Onze diensten

Onze diensten: Kies voor Intigio's expertise

Intigio biedt grondige kennis van GDPR-vereisten en compliance-oplossingen.

Compliance

We bieden een complete compliance-ondersteuningsservice om organisaties te helpen zich voor te bereiden op en aan te passen aan de GDPR:

• Audit van de data gegevensstromen

• GDPR gap analyse

• Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

• Transitie op uw maat en snelheid

Maatwerk

We maken een proces op maat van uw bedrijf dat u de meest efficiënte manier biedt om GDPR compliance te bereiken. Onze kosteneffectieve GDPR diensten zijn volledig schaalbaar voor uw budget en uw bedrijfsbehoeften.

Expertise

Ons gespecialiseerde team beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Transparantie

Onze transparante offertes zijn vaste prijzen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Een project met ons starten?

Of u nu een KMO, multinational bent of in de publieke sector actief bent, we kunnen onze GDPR-diensten op uw behoeften afstemmen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gegevens verwerken onder de GDPR?

Zodra de wetgeving in werking is getreden, op 25 mei 2018, moeten de verwerkingsverantwoordelijken ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en voor een specifiek doel worden verwerkt.

Wanneer kunnen mensen toegang krijgen tot de gegevens die we van hen verwerken?

De GDPR vereist dat de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers transparant zijn over hoe zij gegevens verzamelen, wat zij ermee doen en hoe zij deze verwerken.

Wat als een betrokkene zijn gegevens wil overdragen?

Controllers moeten de informatie van mensen kunnen aanleveren in veelgebruikte formaten (zoals CSV-bestanden). Zodat de betrokkene op een eenvoudige manier zijn gegevens kan overdragen naar een andere organisatie (gratis) als de persoon daarom vraagt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens binnen een maand aanleveren.

Wat is het recht om vergeten te worden onder de GDPR?

Individuen hebben ook het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit staat bekend als het “recht om te worden vergeten”.

Onder deze regel kunnen ze ook eisen dat hun gegevens worden gewist als ze hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens hebben ingetrokken, of bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de controller om andere organisaties (bijvoorbeeld Google) te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf.

Hoe vraag ik toestemming onder de GDPR?

Toestemming geven moet een actieve, positieve actie van de betrokkene zijn, en niet de passieve aanvaarding zoals onder sommige huidige modellen d.m.v vooraf aangevinkte vakjes.