Wat is een 'rechtmatige' verwerking?

6 Grondslagen van de GDPR

In de GDPR werden 6 grondslagen genoemd voor het verwerken van persoonsgegevens. Volgens de Europese Privacyverordening (artikel 6) is verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig, wanneer tenminste een van de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing is.

Grondslagen Gdpr

6 Grondslagen van de GDPR

Toestemming

Ten eerste zou het rechtmatig kunnen zijn als de betrokkene ermee heeft ingestemd dat zijn gegevens worden verwerkt.

Contractuele Overeenkomst

Rechtmatig kan ook betekenen dat er verwerkt wordt na het tot stand komen van een contract.

Wettelijke verplichting

Rechtmatig kan ook betekenen dat aan een wettelijke verplichting wordt voldaan

Vitale Belangen

Of dat een belang wordt beschermd dat “essentieel is voor het leven van” de betrokkene.

Algemeen Belang

Dat de verwerking van de gegevens in het algemeen belang is, van een overheid.

Gerechtvaardigd Belang

Of dat dit in het rechtmatig belang voor de verwerkingsverantwoordelijke is – zoals het verwerven van klanten d.m.v. prospectie.

Een project met ons starten?

Of u nu een KMO, multinational bent of in de publieke sector actief bent, we kunnen onze GDPR-diensten op uw behoeften afstemmen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gegevens verwerken onder de GDPR?

Zodra de wetgeving in werking is getreden, op 25 mei 2018, moeten de verwerkingsverantwoordelijken ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en voor een specifiek doel worden verwerkt.

Wanneer kunnen mensen toegang krijgen tot de gegevens die we van hen verwerken?

De GDPR vereist dat de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers transparant zijn over hoe zij gegevens verzamelen, wat zij ermee doen en hoe zij deze verwerken.

Wat als een betrokkene zijn gegevens wil overdragen?

Controllers moeten de informatie van mensen kunnen aanleveren in veelgebruikte formaten (zoals CSV-bestanden). Zodat de betrokkene op een eenvoudige manier zijn gegevens kan overdragen naar een andere organisatie (gratis) als de persoon daarom vraagt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens binnen een maand aanleveren.

Wat is het recht om vergeten te worden onder de GDPR?

Individuen hebben ook het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit staat bekend als het “recht om te worden vergeten”.

Onder deze regel kunnen ze ook eisen dat hun gegevens worden gewist als ze hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens hebben ingetrokken, of bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de controller om andere organisaties (bijvoorbeeld Google) te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf.

Hoe vraag ik toestemming onder de GDPR?

Toestemming geven moet een actieve, positieve actie van de betrokkene zijn, en niet de passieve aanvaarding zoals onder sommige huidige modellen d.m.v vooraf aangevinkte vakjes.