GDPR Audit

GDPR Audit: Uw navigatie door de gevensbescherming

Weet u waar persoonlijke gegevens zich bevinden in uw organisatie?
De GDPR Audit is uw essentiële stap voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Intigio - Dataflow audit
GDPR Audit

Uw gegevens in kaart
De GDPR Audit

Een grondige GDPR Audit brengt alle locaties in kaart waar persoonlijke gegevens worden verwerkt, zowel binnen als buiten uw organisatie.
Ontvang een dataflow map en zie waar uw gegevens zich bevinden.
Zo kunt u maatregelen nemen om het risico op inbreuken op de informatiebeveiliging te beperken.

Verkrijg inzicht

Door het uitvoeren van een
GDPR audit kunt u dit bereiken

Inzicht in gegevensstromen: Verkrijg inzicht in uw gegevensstromen.

Efficiënte procedures: Creëer betere inzichten voor het opstellen van efficiënte procedures om persoonsgegevens te beschermen.

Beheer van de levenscyclus: Verbeter het beheer van de levenscyclus van gegevens.

Kwalificatie van gegevens: Kwalificeer uw gegevens beter.

Contractuele aanpassingen: Identificeer opportuniteiten voor contractuele aanpassingen met externe leveranciers.

Privacy risico's: Verminder de risico’s in verband met privacy en daarmee samenhangende inbreuken op gegevens.

gegevenstroomaudit

Een GDPR audit levert waardevolle inzichten op over uw datamanagement

Een GDPR audit levert waardevolle inzichten op over uw datamanagement. Identificeer welke persoonsgegevens u verwerkt, waar deze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Ontdek welke systemen en processen worden gebruikt voor de opslag, overdracht en verwerking van gegevens.

Doel van Verwerking: Begrijp het doel achter de gegevensverwerking.

Locatie van Gegevens: Verkrijg inzicht in waar de gegevens zich bevinden.

Soort Gegevens: Identificeer het soort gegevens dat wordt bijgehouden.

Toegang tot Gegevens: Leer wie toegang heeft tot de gegevens en met wie deze worden gedeeld.

01

Dataflow en GDPR Audit

Breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt, waar deze vandaan komen en waar ze naartoe gaan als onderdeel van een grondige GDPR Audit. Ontdek welke systemen en processen worden gebruikt om de gegevens op te slaan, door te geven of te verwerken, en versterk zo uw GDPR-compliance strategie.

02

Inventarisatie in de GDPR Audit

Voer een inventarisatie uit om te ontdekken waar persoonlijke gegevens aanwezig zijn in uw netwerkinfrastructuur, apparaten, servers, endpoints en protocollen als essentieel onderdeel van de GDPR Audit. Identificeer alle data exit punten, inclusief firewalls, printers en endpoints waar gevoelige informatie gekopieerd kan worden naar draagbare media, en versterk uw gegevensbeschermingsmaatregelen.

03

Locatieanalyse in de GDPR Audit

Verkrijg een overzicht van de locaties waar gegevens door uw organisatie worden verwerkt als een cruciaal aspect van de GDPR Audit. Deze analyse helpt bij het waarborgen van de juiste gegevensverwerking en -bescherming over de gehele linie van uw bedrijfsvoering.

04

Oorsprong verkenning in de GDPR Audit

Verkrijg een overzicht van de herkomst van persoonsgegevens, waar deze worden gewijzigd en waar ze worden vernietigd, als een integraal onderdeel van de GDPR Audit. Deze verkenning zorgt voor een transparante en conforme gegevensverwerking volgens de GDPR-richtlijnen.

Overzicht

Overzicht van gegevens

Verwerking

Het doel van de verwerking van de gegevens

Locatie

Waar de gegevens zich bevinden

Soort

Het soort gegevens dat wordt bijgehouden

Eigenaar

Wie eigenaar is van de gegevens

Toegang

Wie toegang heeft tot de gegevens

Delen

En met wie de gegevens worden gedeeld

Onze diensten

Waarom je voor Intigio
zou moeten kiezen

Intigio heeft een diepgaand inzicht in de vereisten van de GDPR en hoe daaraan moet worden voldaan.

Compliance

We bieden een complete compliance-ondersteuningsservice om organisaties te helpen zich voor te bereiden op en aan te passen aan de GDPR:

• Audit van de data gegevensstromen

• GDPR gap analyse

• Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

• Transitie op uw maat en snelheid

Maatwerk

We maken een proces op maat van uw bedrijf dat u de meest efficiënte manier biedt om GDPR compliance te bereiken. Onze kosteneffectieve GDPR diensten zijn volledig schaalbaar voor uw budget en uw bedrijfsbehoeften.

Expertise

Ons gespecialiseerde team beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Transparantie

Onze transparante offertes zijn vaste prijzen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Een project met ons starten?

Of u nu een KMO, multinational bent of in de publieke sector actief bent, we kunnen onze GDPR-diensten op uw behoeften afstemmen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gegevens verwerken onder de GDPR?

Zodra de wetgeving in werking is getreden, op 25 mei 2018, moeten de verwerkingsverantwoordelijken ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en voor een specifiek doel worden verwerkt.

Wanneer kunnen mensen toegang krijgen tot de gegevens die we van hen verwerken?

De GDPR vereist dat de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers transparant zijn over hoe zij gegevens verzamelen, wat zij ermee doen en hoe zij deze verwerken.

Wat als een betrokkene zijn gegevens wil overdragen?

Controllers moeten de informatie van mensen kunnen aanleveren in veelgebruikte formaten (zoals CSV-bestanden). Zodat de betrokkene op een eenvoudige manier zijn gegevens kan overdragen naar een andere organisatie (gratis) als de persoon daarom vraagt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens binnen een maand aanleveren.

Wat is het recht om vergeten te worden onder de GDPR?

Individuen hebben ook het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit staat bekend als het “recht om te worden vergeten”.

Onder deze regel kunnen ze ook eisen dat hun gegevens worden gewist als ze hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens hebben ingetrokken, of bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de controller om andere organisaties (bijvoorbeeld Google) te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf.

Hoe vraag ik toestemming onder de GDPR?

Toestemming geven moet een actieve, positieve actie van de betrokkene zijn, en niet de passieve aanvaarding zoals onder sommige huidige modellen d.m.v vooraf aangevinkte vakjes.