Op wie is de GDPR van toepassing?

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens moeten de GDPR in acht nemen. De verwerkingsverantwoordelijke geeft aan hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt.Terwijl een verwerker de partij is die de gegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke (of controller) kan dus elke organisatie zijn, van een bedrijf of een afdeling dat op zoek is naar winst, tot een liefdadigheidsinstelling of overheid.

Verwerker

Een verwerker (of processor) kan een bedrijf of afdeling zijn dat de eigenlijke gegevensverwerking uitvoert.

GDPR implementatie

Waar is de GDPR van toepassing?

Zelfs als de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers buiten de EU zijn gevestigd, zal de GDPR voor hen blijven gelden zolang zij gegevens van ingezetenen van de EU behandelen.
Het is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn verwerker zich houdt aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en verwerkers moeten zich zelf houden aan regels om registers bij te houden van hun verwerkingsactiviteiten.
Als verwerkers betrokken zijn bij een gegevensinbreuk, zijn zij veel meer aansprakelijk op grond van de GDPR dan op grond van de Wet gegevensbescherming

Een project met ons starten?

Of u nu een KMO, multinational bent of in de publieke sector actief bent, we kunnen onze GDPR-diensten op uw behoeften afstemmen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gegevens verwerken onder de GDPR?

Zodra de wetgeving in werking is getreden, op 25 mei 2018, moeten de verwerkingsverantwoordelijken ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en voor een specifiek doel worden verwerkt.

Wanneer kunnen mensen toegang krijgen tot de gegevens die we van hen verwerken?

De GDPR vereist dat de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers transparant zijn over hoe zij gegevens verzamelen, wat zij ermee doen en hoe zij deze verwerken.

Wat als een betrokkene zijn gegevens wil overdragen?

Controllers moeten de informatie van mensen kunnen aanleveren in veelgebruikte formaten (zoals CSV-bestanden). Zodat de betrokkene op een eenvoudige manier zijn gegevens kan overdragen naar een andere organisatie (gratis) als de persoon daarom vraagt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens binnen een maand aanleveren.

Wat is het recht om vergeten te worden onder de GDPR?

Individuen hebben ook het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit staat bekend als het “recht om te worden vergeten”.

Onder deze regel kunnen ze ook eisen dat hun gegevens worden gewist als ze hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens hebben ingetrokken, of bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de controller om andere organisaties (bijvoorbeeld Google) te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf.

Hoe vraag ik toestemming onder de GDPR?

Toestemming geven moet een actieve, positieve actie van de betrokkene zijn, en niet de passieve aanvaarding zoals onder sommige huidige modellen d.m.v vooraf aangevinkte vakjes.