Wanneer is de GDPR van kracht?

De GDPR is sinds 25 mei 2018 van toepassing in alle EU-lidstaten

Omdat de GDPR een verordening is, en geen richtlijn, hoeft België geen nieuwe wetgeving op te stellen, maar zal de GDPR automatisch van toepassing zijn.
Op 24 mei 2016 is de GDPR in werking getreden, nadat alle delen van de EU het eens waren geworden over de definitieve tekst, maar bedrijven en organisaties hadden tot 25 mei 2018 de tijd tot de wet daadwerkelijk op hen van toepassing werd.

Intigio - GDPR Implementatie
GDPR implementatie

Zijn bedrijven bezig met de GDPR implementatie?

Terwijl de overgrote meerderheid van de bedrijven op de hoogte is van de GDPR, bereidt iets minder dan de helft van hen zich voor op haar komst.

Slechts 43% beoordeelt momenteel de impact van GDPR op hun bedrijf en verandert hun praktijken om in lijn te blijven met de gegevensbeschermingswetgeving.

Bijna een derde van hen dat zegt zich niet voor te bereiden op de nieuwe wetgeving, en 28% zegt dat zij niet op de hoogte zijn van de voorbereidingen die hun bedrijf zou kunnen treffen.

Een project met ons starten?

Of u nu een KMO, multinational bent of in de publieke sector actief bent, we kunnen onze GDPR-diensten op uw behoeften afstemmen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gegevens verwerken onder de GDPR?

Zodra de wetgeving in werking is getreden, op 25 mei 2018, moeten de verwerkingsverantwoordelijken ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en voor een specifiek doel worden verwerkt.

Wanneer kunnen mensen toegang krijgen tot de gegevens die we van hen verwerken?

De GDPR vereist dat de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers transparant zijn over hoe zij gegevens verzamelen, wat zij ermee doen en hoe zij deze verwerken.

Wat als een betrokkene zijn gegevens wil overdragen?

Controllers moeten de informatie van mensen kunnen aanleveren in veelgebruikte formaten (zoals CSV-bestanden). Zodat de betrokkene op een eenvoudige manier zijn gegevens kan overdragen naar een andere organisatie (gratis) als de persoon daarom vraagt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens binnen een maand aanleveren.

Wat is het recht om vergeten te worden onder de GDPR?

Individuen hebben ook het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit staat bekend als het “recht om te worden vergeten”.

Onder deze regel kunnen ze ook eisen dat hun gegevens worden gewist als ze hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens hebben ingetrokken, of bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de controller om andere organisaties (bijvoorbeeld Google) te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf.

Hoe vraag ik toestemming onder de GDPR?

Toestemming geven moet een actieve, positieve actie van de betrokkene zijn, en niet de passieve aanvaarding zoals onder sommige huidige modellen d.m.v vooraf aangevinkte vakjes.