GDPR - DPIA

Data Protection Impact Assessment

Gegevensbeschermingsimpactbeoordelingen (DPIA’ s) in het kader van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) zijn verplicht voor elke nieuwe verwerking van persoonsgegevens die waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van personen met zich mee zal brengen.

Intigio - DPIA Opmaken
DPIA Opmaken

Onze DPIA dienstverlening

Onze GDPR DPIA-dienstverlening biedt een beoordeling van de risico’s voor de gegevensbescherming die verbonden zijn aan een nieuwe of bestaande verwerking van gegevens binnen uw organisatie en doet aanbevelingen voor passende controles om deze risico’s te beperken of te neutraliseren.

Contacteer ons en één van onze GDPR consultants zal een eendaagse beoordeling ter plaatse uitvoeren met betrekking tot de gegevensbeschermingsrisico’s die aanwezig zijn voor een nieuwe of bestaande gegevensverwerking binnen uw organisatie

In het DPIA-verslag zullen de geïdentificeerde risico’s op het gebied van gegevensbescherming gedetailleerd worden beschreven en ze zullen worden geprioriteerd op basis van ernst.

Tevens zal een opsomming worden opgenomen over de waarschijnlijke gevolgen voor de rechten van personen in geval van dergelijke risico’ s, en zullen passende maatregelen worden aanbevolen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Onze diensten

Waarom je voor Intigio
zou moeten kiezen

Intigio heeft een diepgaand inzicht in de vereisten van de GDPR en hoe daaraan moet worden voldaan.

Compliance

We bieden een complete compliance-ondersteuningsservice om organisaties te helpen zich voor te bereiden op en aan te passen aan de GDPR:

• Audit van de data gegevensstromen

• GDPR gap analyse

• Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

• Transitie op uw maat en snelheid

Maatwerk

We maken een proces op maat van uw bedrijf dat u de meest efficiënte manier biedt om GDPR compliance te bereiken. Onze kosteneffectieve GDPR diensten zijn volledig schaalbaar voor uw budget en uw bedrijfsbehoeften.

Expertise

Ons gespecialiseerde team beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Transparantie

Onze transparante offertes zijn vaste prijzen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Een project met ons starten?

Of u nu een KMO, multinational bent of in de publieke sector actief bent, we kunnen onze GDPR-diensten op uw behoeften afstemmen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik gegevens verwerken onder de GDPR?

Zodra de wetgeving in werking is getreden, op 25 mei 2018, moeten de verwerkingsverantwoordelijken ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en voor een specifiek doel worden verwerkt.

Wanneer kunnen mensen toegang krijgen tot de gegevens die we van hen verwerken?

De GDPR vereist dat de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers transparant zijn over hoe zij gegevens verzamelen, wat zij ermee doen en hoe zij deze verwerken.

Wat als een betrokkene zijn gegevens wil overdragen?

Controllers moeten de informatie van mensen kunnen aanleveren in veelgebruikte formaten (zoals CSV-bestanden). Zodat de betrokkene op een eenvoudige manier zijn gegevens kan overdragen naar een andere organisatie (gratis) als de persoon daarom vraagt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens binnen een maand aanleveren.

Wat is het recht om vergeten te worden onder de GDPR?

Individuen hebben ook het recht om te eisen dat hun gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit staat bekend als het “recht om te worden vergeten”.

Onder deze regel kunnen ze ook eisen dat hun gegevens worden gewist als ze hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens hebben ingetrokken, of bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de controller om andere organisaties (bijvoorbeeld Google) te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf.

Hoe vraag ik toestemming onder de GDPR?

Toestemming geven moet een actieve, positieve actie van de betrokkene zijn, en niet de passieve aanvaarding zoals onder sommige huidige modellen d.m.v vooraf aangevinkte vakjes.